07 november 2016

2 jaar oud, maar nog steeds een mooie droom

Een groep studenten hebben een oplossing bedacht voor paniekaanvallen, op basis van cognitieve gedragstherapie, die online op het juiste moment wordt gegeven, middels een app ism augmented reality.

04 november 2016

Onderzoeksresultaten onderzoek onder ouderen Zoetermeer

Het begint al bijna traditie te worden - een groep studenten Business IT & Management, die in nauwe samenwerking met ouderen onderzoek doet naar mogelijke diensten en IT-oplossingen gericht op het verbeteren van de vitaliteit voor ouderen.
In de periode mei - juli 2016 is een groep van 13 studenten aan de slag gegaan binnen het VitalITylab. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Zoetermeer (Karien Damen), in samenwerking met partners Vidomes (Esther Doon) en AOVZ (Koos Graniewski) en ism onderzoekers van het lectoraat Urban Aging (in oprichting) (Joost van Vliet) en lectoraat Gezonde levensstijl in een stimulerende omgeving (Tinus Jongert).

De groepen hebben in nauwe samenwerking met een groep ouderen een aantal innovatieve ideeën ontwikkeld rond de thema's bewegen, Hieronder de ideeën!


21 april 2016

Stimuleren van gezonde levensstijl bij revaliderende hartpatienten

Een groep studenten heeft in de periode feb - apr 2016 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om revaliderende hartpatiënten te motiveren tot een gezonde levensstijl. Ze hebben hiervoor deskresearch gedaan en onderzoek gedaan onder patiënten en specialisten. Op basis van deze bevindingen hebben ze een innovatief concept ontwikkeld dat gevalideerd is met diverse patiënten en specialisten.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het lectoraat Gezonde levensstijl in een stimulerende omgeving van de Haagse hogeschool en gecoordineerd door het VitalITylab. Diverse partijen hebben meegewerkt, oa het Hagaziekenhuis en de Hart&Vaatgroep.

Met dank aan de studenten:
- Amriet Kalpoe
- Clayton Croes
- Stefan Wetstein
- Tony Nieuwenhuijs

De rapportage kunt u hier vinden.

Filmpje over het onderzoek en de oplossing:

21 januari 2016

Startconferentie innovatie in zorg en vitaliteit

Vandaag was de startconferentie innovatie in zorg en vitaliteit, dat de gemeente Zoetermeer in samenwerking met het VitalITylab van de Haagse Hogeschool heeft georganiseerd.
Tijdens de 'carrousel' is een presentatie gegeven over human centric design en het VitalITylab.


De presentatie:

10 januari 2016

Nieuwsbrief januari 2016

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over de ontwikkelingen rond en in het VitalITylab. In deze editie aandacht voor:
  •           Startconferentie  samenwerken aan innovaties voor vitaliteit en zorg - Zoetermeer
  •           De nieuwe website
  •          De afronding van drie onderzoeken
  •          Design Thinking workshops
  •          Vooruitblik eerste helft 2016
  •          Dilemma’s bij valorisatie na het werken met doelgroepen